GRUNDARBETEN

Anlita en expert!

Grundarbeten
Vi utför alla olika former och varianter av mark- & grundarbeten. Exempel på arbeten kan vara hela områdesexploateringar för grunder och vägar, dräneringar, grävarbeten, dränering och isolering av befintliga källargrunder, och villagrunder. 

Inga uppdrag är för små eller för stora för oss.
Läs mer om våra tjänster under Anläggningsarbeten och Bergarbeten.

Anlita en expert.
Ska ni låta bygga en villagrund eller anlägga ledningar och vägar? Då är  det alltid bra attt anlita en expert. Vi utför alla typer av markentreprenader och tar uppdrag från både företag och privatpersoner.

Kontakta oss så pratar vi igenom projektet tillsammans.


Välkommen till Läcks Entreprenad - Det grundliga företaget!

FLER TJÄNSTER

GRUNDARBETEN

Vi utför alla typer av markentreprenader och tar uppdrag från både företag och privatpersoner. Vi utgår från Nykvarn i Stockholms län.

BERGARBETEN

Vi utför bergarbeten och erbjuder även helt sprängfri losshållning. Vi utgår från Nykvarn i Stockholms län.

MARK & ANLÄGGNING

Anlita en expert för att hjälpa er med tomtläggning & tomtplanering, villagrunder, avloppsanläggningar, stödmurar, gräsmattor med mera. Vi utgår från Nykvarn i Stockholms län.

RIVNING

Vi utför även olika former av rivningsarbeten. Vi utgår från Nykvarn i Stockholms lä